Facebook


 

ul.: POW 32 lok. nr 5

http://www.malwawl.com.pl/adhd/best-counter-adderall-alternatives.php


W imieniu własnym oraz pozostałych Członków zespołu witam Państwa bardzo serdecznie na stronie Ośrodka Psychoterapii Integracyjnej.


Ośrodek jest placówką, która świadczy odpłatnie usługi w zakresie:

https://www.xanaxdrugstore.org/buy-xanax-online-usa/
 • Diagnozy klinicznej.
 • Farmakoterapii klinicznej.
 • Psychoterapii klinicznej krótko i długoterminowej.
 • Poradnictwa i Psychoedukacji.
 • Wspierania rozwoju osobistego.
 • Psychoterapii DDA.
 • PROFESJONALNEJ POMOCY I TERAPII PO PORONIENIU.


Zajmujemy się pomaganiem:

 • Dorosłym, którzy cierpią na zaburzenia zdrowia psychicznego:
 • fobię społeczną
 • lęk uogólniony
 • nerwicę natręctw
 • depresję kliniczną
 • zaburzenia osobowości - borderline, zależna, histrioniczna, unikająca
 • schizofrenię
 • chorobę afektywną dwubiegunową

https://www.adderallrx.org/

 • Dzieciom i młodzieży, Rodzicom, którzy martwią się o Dzieci, widzą niepokojące objawy, zachowania:
 • zaburzenia emocji i zachowania
 • zaburzenia opozycyjno - buntownicze
 • moczenie nocne
 • nadpobudliwość psychoruchową
 • autyzm, Zespół Aspergera
 • deficyty rozwoju intelektualnego
 • deficyty integracji sensorycznej
 • deficyty radzenia sobie ze stresem
 • deficyty kompetencji społecznych - nieśmiałość
 • Dorosłym, którzy cierpią na trudności i problemy seksuologiczne


 • Osobom, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w sytuacji kryzysowej /żałoba, mobbing,przemoc, choroba bliskiej osoby, utrata pracy, etc./


 • Osobom, które nie cierpią na zaburzenia, ale potrzebują lepiej poznać siebie, wzmocnić swoje kompetencje osobiste.Nasz zespół tworzą:

Psycholog o specjalności klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta specjalista rekomendowany Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor - aplikant SNP PTP, dyplomowani psychoterapeuci integracyjni, trener grupowy, psycholodzy dziecięcy, specjaliści w zakresie diagnozy i terapii dziecka oraz rodziny, seksuolog o specjalności klinicznej, dyplomowany terapeuta TSR, certyfikowany coach, pedagog, oligofrenopedag, terapeuta integracji sensorycznej, lekarz - specjalista psychiatrii dorosłych, psycholodzy z kwalifikacjami pedagogicznymi.Jesteśmy Zespołem specjalistów, którzy

 • Poza studiami magisterskimi bądź medycznymi, posiadają w zasobie swoich uprawnień studia podyplomowe oraz szereg specjalistycznych szkoleń.
 • Posiadają doświadczenie kliniczne związane z placówkami służby zdrowia /PZP Lipno, Rypin, Oddział Psychiatryczny Lipno, Oddział Psychosomatyczny, Wieniec Zdrój, Klinika Nerwic, Warszawa, Klinika Psychiatrii, Bydgoszcz/.
 • Pracują z oddaniem i pasją, szczerym zaangażowaniem.
 • Pracują z zachowaniem zasad etycznych.
 • Pracują w superwizji klinicznej.
 • Do leczenia podchodzimy kompleksowo - uwzględniamy samopoczucie, stan zdrowia somatycznego, zasoby i doświadczenia Pacjenta, jego sytuację życiową, potrzeby.
 • Preferujemy humanistyczne podejście do Pacjenta.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty przebiegały w atmosferze szacunku, aby Pacjent nie wychodził z gabinetu z poczuciem stygmatu, lecz czuł sie zrozumiany i bezpiecznie.
 • Nasi terapeuci współpracują, w razie potrzeby, z psychiatrami bądź innymi specjalistami.
 • Nasi terapeuci korzystają z różnych metod psychoterapii:
 1. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach /TSR - promuje ona zasoby i konkretne działania/
 2. Terapii Poznawczo - Behawioralnej /CBT - zajmuje się ona analizą i zmianą myśli, zachowań/
 3. Terapii Skoncentrowanej na Emocjach /EFT - zajmuje się ona identyfikacją emocji i zmianą procesu doświadczania/
 4. Terapii Psychoanalitycznej /teoria M. Klein - identyfikuje i interpretuje ona konflikty wewnętrzne, nieuświadomione potrzeby, motywacje, przeniesienie - które stoją u podłoża objawów lub/i zgłaszanych trudności, problemów/
 5. Terapii Systemowej /bada ona związek problemów, objawów z funkcjonowaniem rodziny oraz w rodznie, wpływ wzajemnych relacji oraz wpływ komunikacji na problemy / objawy/

 


 • Oferują konkurencyjne ceny i krótki czas czekania na wizytę.


Oferujemy profesjonalizm kontaktu, bezwzględnie przestrzegamy dyskrecji.

Zapraszamy serdecznie.

 


Oferujemy pracę dla:


 • psychologa
 • psychologa dziecięcego
 • psychoterapeuty
 • pedagoga


c.v. prosimy na adres: a.aleksinska@gmail.com lub kontakt

sms 506159525


Buy XanaRejestracja: 506 159 525 terapia on-line: • Skype 


 • WhatsApp 


 • Messengernr konta: 93 2030 0045 1130 0000 0239 6920edukacja, członkowstwo, współpraca

top© 2013 by Agata Maria Aleksińska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja ELINTER